Beethovenpark- meedenken over schetsontwerp (2021-102)

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt en opgefrist. Volgend jaar is het Beethovenpark aan de beurt. In deze brief infomeren wij u over deze opknapbeurt en nodigen wij u uit om wensen, zorgen of ideeën mee te geven over een aantal onderdelen in het park.

Waarom een opknapbeurt?

Bij een opknapbeurt kijkt de gemeente welke delen groen moeten worden aangevuld of gesnoeid. Er komen planten bij die goed zijn voor de verschillende dieren in de stad zoals vogels en insecten. Ook de inrichting in het park wordt aangepakt, denk hierbij aan de paden, de toegang tot het park, de speelmogelijkheden of de bankjes. Zo is het park na de opknapbeurt klaar voor de toekomst en kan jong en oud er weer volop van genieten.

Samen met de stad

De gemeente heeft in maart 2020 een eerste inventarisatie gedaan van wensen, zorgen en ideeën voor het Beethovenpark. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het park. Aan de hand van sfeerbeelden en tekeningen zijn suggesties opgehaald. Deze suggesties zijn verwerkt in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp leggen wij graag aan u voor.

Samen met Woningbouwvereniging de Sleutels

De vijf appartementsgebouwen in het Beethovenpark zijn eigendom van Woningbouwvereniging   de Sleutels, de stukken park daartussen horen daar ook bij. De gemeente werkt daarom voor de plannen met het Beethovenpark nauw samen met woningbouwvereniging de Sleutels.

Schetsontwerp met drie zones

Een schetsontwerp is een eerste aanzet voor een verbeterde inrichting van het park. Hierover kunt u verder meedenken. Het park krijgt drie zones:

 1. in het noorden blijft het hondenlosloopgebied, afgeschermd door de hoge hagen.
 2. in het midden is ruimte voor ontmoeting en spel.
 3. in het zuiden is ruimte voor rust en natuurlijk groen.

Welke wensen, zorgen en ideeën zijn verwerkt in het schetsontwerp?

 • Om een wandeling door het park aan te laten sluiten op een wandeling door het Korte Vlietpark en het Hooghkamerpark maken we een ingang naar het Beethovenpark bij de Schubertlaan. Daarnaast verandert de ligging en het materiaal van de paden door het Beethovenpark. Zo ontstaat een buurtommetje.
 • Het trottoir langs de Brahmslaan wordt bij het park gevoegd zodat ook in het Beethovenpark een rondje gelopen kan worden.
 • Het groen tussen de flats wordt bij het park betrokken. Hier werken we samen met woningbouwvereniging de Sleutels.
 • Het zicht op het park wordt verbeterd door hoge hagen te vervangen door laag groen.
 • Alle speeltoestellen worden vernieuwd en krijgen een plek in het midden van het park. Ontmoeting en spel in het midden van het park sluit aan op het ‘Verloren Landje’. De tafeltennistafel en het basketbalveldje blijven staan.
 • In het zuiden ontstaat meer zicht op het water door het riet te vervangen door lage kruidenrijke begroeiing. Ook wordt gazon omgevormd tot bloemrijk grasland.

Denkt u mee?

Om het schetsontwerp uit te werken tot een voorlopig ontwerp vragen wij uw hulp. Denkt u mee over de locaties van de bankjes, beplanting, de plek van nieuwe bomen of speeltoestellen?

U kunt op twee momenten meedenken over de inrichting van het park:

 1. In april meedenken over het schetsontwerp: zoals over de plek van bankjes, planten en paden
 2. In juni meedenken over het voorlopig ontwerp: zoals over de keuze voor het soort groen en speeltoestellen.

U kunt op twee manieren meedenken:

 1. Eenvoudig en snel via het online meedenkplatform https://doemee.leiden.nl. De pagina over het Beethovenpark is vanaf maandag 19 april zichtbaar. U kunt tot en met vrijdag 30 april meedenken over het schetsontwerp.
 2. Door de bijlage bij deze brief te voorzien van antwoorden. U kunt uw antwoorden tot en met vrijdag 30 april mailen naar s.van.der.laan@leiden.nl of inleveren bij Kringloopbedrijf Het Warenhuis, Wagnerplein 11.

Het vervolg

In augustus wordt het ontwerp definitief vastgesteld. Naar verwachting worden de werkzaamheden vanaf begin 2022 uitgevoerd, de exacte planning daarvan is wel afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan

Projectleider

Gemeente Leiden

Zuidwest op zijn best

We werken aan een wijk waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Meer weten over alle projecten en initiatieven in Leiden Zuidwest? Kijk op: www.leiden.nl/zuidwest.