Beethovenpark - definitief ontwerp (2021-224)

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt. Volgend jaar is het Beethovenpark aan de beurt. In deze brief infomeren wij u over het definitief ontwerp Beethovenpark.

De afgelopen weken heeft het projectteam het ontwerp voor de herinrichting van het Beethovenpark aangepast. Met behulp van alle ontvangen opmerkingen en tips is het definitief ontwerp nu gereed. Graag willen wij u nogmaals bedanken voor het meedenken. Het Beethovenpark wordt met dit ontwerp een park waar het fijn wandelen, vertoeven en spelen is. Het park heeft straks een gevarieerd aanbod aan bloemen, planten en struiken, dat is prettig voor verschillende dierensoorten. De tegelpaden in het park worden vervangen door halfverharding waar regenwater makkelijker doorheen kan zakken en in de ondergrond van het park beschikbaar blijft. Het toevoegen van bomen en het behoud van regenwater zorgt ervoor dat het park ook in de toekomst een koele aangename plek blijft. 

Welke wensen en ideeën zijn verwerkt in het definitief ontwerp?

 • Het parkpad op de plek van het huidige trottoir langs de Brahmslaan loopt door tot aan de hoek van de Verdistraat. Hiermee krijgt het park twee ingangen aan de noordzijde.
 • Het gazon bij de aanzet van de groene route richting het Korte Vlietpark (Schubertlaan) wordt omgevormd naar bloemrijk grasland met op de hoek een bollenmengsel dat in het voorjaar extra kleur geeft.
 • Rond het bestaande asfalt sportveld komen twee lage grasheuvels die de harde lijnen van dit veld wat verzachten. Ook komt hier nog een extra laagvertakte solitaire struik.
 • De doorsteek naar het Meyerbeerpad wordt dichtgeplant met struiken.
 • Uit uw reacties kwamen bollenmengsel “Alkmaar” en bollenmengsel “Voorschoten” naar voren als de meest populaire. Deze twee mengsels planten we afwisselend op de grasvelden tussen de flats.

En verder:

 • Ze zaten al in het plan, maar nog niet zo duidelijk zichtbaar: bij de uitgangen komt een grote afvalvak met een inhoud van 240 liter.
 • In het beplantingsplan is een breed scala aan planten opgenomen. In elk seizoen is er iets te beleven aan bloei, herfstkleur of vruchten. Sommige planten zijn wintergroen. Insecten hebben echter het meest aan de wilde planten in de bermen en kruidenstroken en bosschages.
 • Het speelplan is een apart traject. Wel zijn al randvoorwaarden meegegeven. Hierin zijn de wensen van de buurbewoners meegenomen. Het speelplan wordt in het najaar aan u voorgelegd. Hier kunt u dan op reageren.
 • In de Leidse parken hoort eigenlijk geen verlichting omdat het voor allerlei dieren belangrijk is dat er donkere plekken in de stad zijn. Denk daarbij aan de vleermuizen, de nachtvlinders en de egels. Uitzondering hierop is als er door een park een doorgaande route loopt. In het Beethovenpark is al verlichting aanwezig en die blijft behouden.
 • De bereikbaarheid voor hulpdiensten is in de nieuwe situatie gelijk aan de bestaande situatie.
 • Er is in de begroting voor het opknappen van het park geen rekening gehouden met het plaatsen van informatieborden.

Bekijk het definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is door uw hulp af. Bekijk het definitief ontwerp op Doemee.Leiden.nl

Het vervolg

De komende tijd gaan wij nu aan de slag met het opstellen van de technische tekeningen en de werkomschrijving om offertes te kunnen aanvragen voor de uitvoering van het ontwerp. We streven ernaar dat dit voor de jaarwisseling helemaal klaar is en er begin februari gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Uiteraard moeten we tegen die tijd goed rekening houden met de weersomstandigheden. Als het op dat moment te koud of te nat is stellen we de start een paar weken uit. U wordt in de loop van januari geïnformeerd over de uitvoeringsperiode en wat u daar van gaat merken.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectmanager
Gemeente Leiden

Zuidwest op zijn best

We werken aan een wijk waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Meer weten over alle projecten en initiatieven in Leiden Zuidwest? Kijk op: www.leiden.nl/zuidwest.