Bassonstraat - wijzigen aanbiedlocatie minicontainters

Met deze brief wil ik u informeren over het wijzigen van de aanbiedlocatie voor minicontainers.

Nieuwe aanbiedlocatie

Bij de huidige locatie, ter hoogte van de Bassonstraat nummers 1 en 7, staan de containers op de stoep voor de ingang van de woningen. Voor de bewoners én de hulpdiensten is dit een onwenselijke situatie.
Om dit probleem op te lossen laat de gemeente de huidige aanbiedlocatie vervallen.
Vanaf donderdag 1 augustus 2019 kunt u uw minicontainers aanbieden op de hoek van de Cruquiuslaan/Bassonstraat naast de ondergrondse containers die er al staan.

Medewerking

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van vuilnis in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtspunten?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer