Basisschool Leimundo - werkzaamheden riool (2023-098)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Basisschool Leimundo aan de Hoflaan 80. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

Onder de school ligt een overstortleiding naar het openbare water. In noodsituaties, als het riool helemaal vol zit, wordt dit water afgevoerd naar het openbare water. Dit wordt gedaan om wateroverlast te voorkomen. Tijdens de bouw van de school is er een deel van deze leiding en een uitstroombak verwijderd. Deze gaan we nu opnieuw aanleggen.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden starten op maandag 24 april (meivakantie). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 10 mei.

Overlast

De werkzaamheden vinden plaats langs het schoolplein. Er worden op het parkeerterrein van de school 2 parkeervakken als opslag gebruikt.

De werkzaamheden kunnen gepaard gaan met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry
Projectcoördinator Cluster Beheer