Bachstraat - plaatsen ondergrondse container (2020-121)

De gemeente Leiden is begonnen met het ondergronds plaatsen van verschillende afvalcontainers. Na de restafvalcontainers, willen we nu ook graag de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds brengen. Het merendeel van deze containers komt op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers gesitueerd zijn. Op een enkele plek is het niet mogelijk om op de bestaande locatie ondergronds te gaan. Hier zijn nieuwe locaties voor aangewezen.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een overzicht van voorlopige locaties opgesteld. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locaties. Deze locaties vindt u onderaan deze brief.

Plattegronden met locaties inzien

Bekijk de locatietekening (pdf, 91 kb) als pdf-document.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 13 maart tot 24 april 2020 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevrouw C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via het contactformulier: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers glas, papier en textiel’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u bellen naar de gemeente Leiden, tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer

Overzicht van voorlopige locaties glas, papier en textiel containers

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienr.

Tsjaikowskikade / Brahmslaan

1

1

nvt

2

236

Lindestraat ter hoogte van 42

1

1

nvt

2

217a

Kagerstraat

1

1

1

3

235

Bachstraat ter hoogte van 570

1

1

1

3

7b

Muiderkring

2

2

nvt

4

164a

Jan Luykenlaan t.h.v. nr. 185 portiek D

1

1

nvt

2

167

Evertsenstraat ter hoogte van 96

1

1

1

3

151

Opaalstraat / Agaatlaan

1

1

1

3

156a