Bachstraat - definitief ontwerp (2021-141)

In de periode van 20 oktober t/m 10 november 2020 heeft u het voorlopig ontwerp van de Bachstraat kunnen bekijken op doemee.leiden.nl en uw reactie achter kunnen laten. Wij hebben alle reacties bekeken en de vragen beantwoord. Waar mogelijk zijn er aanpassingen gedaan op het ontwerp. Wij nodigen u nu uit om het definitief ontwerp van de Bachstraat te bekijken.

Wat gaat er gebeuren

De Bachstraat is toe aan een opknapbeurt: de stenen van het wegdek en de stoepen liggen er hier en daar beschadigd en scheef bij. De rijbaan wordt opnieuw gelegd met zoveel mogelijk hergebruik van de stenen, de stoep krijgt nieuwe stenen. Bij deze opknapbeurt worden ook de verkeersveiligheid, parkeersituatie en het groen in de wijk meegenomen. Om tot het definitief ontwerp te komen, heeft afstemming plaats gevonden tussen onze collega’s van verkeer en groen, op basis van input die wij van u hebben ontvangen op het voorlopig ontwerp. Zij hebben concrete verbeteringen in het ontwerp opgenomen.

Bekijk het definitief ontwerp op DoeMee

Op doemee.leiden.nl kunt u het definitief ontwerp van de Bachstraat bekijken. Daar wordt ook toegelicht op welke punten wij uw inbreng in het ontwerp hebben verwerkt. De ontwerpkaart is opgeknipt in vier delen (A. B. C. en D). Naast uw eigen deel van de straat kunt u ook de andere delen bekijken. De huisnummers staan vermeld zodat u snel uw eigen stuk straat kunt vinden. De link naar doemee vindt u op de projectpagina: www.leiden.nl/bachstraat

Door de QR code met uw telefoon of tablet te scannen, komt u direct op de juiste pagina op doemee.leiden.nl terecht. U vindt daar ook meer informatie over het project en kunt u zien welke stappen de komende maanden genomen worden.

Wat gebeurt er op korte en langere termijn?

Wat kunt u de komende tijd verwachten in de Bachstraat als het om de opknapbeurt gaat? De planning ziet er als volgt uit:

- mei 2021                             Definitief ontwerp gereed

- 2e en 3e kwartaal 2021    Voorbereiding uitvoering, inclusief aanbesteding aannemer

- eind 2021                           Start uitvoering opknapbeurt

- zomer 2022                        Opknapbeurt Bachstraat gereed

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, t.a.v. de heer N. Edelenbosch (projectleider) tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Namens projectteam Bachstraat

Nathan Edelenbosch