Bachstraat - aanleg parkeerplaatsen

Met deze brief informeren wij u over bestratingswerkzaamheden in de Bachstraat.

Werkzaamheden

Er is gekozen om in de Bachstraat tussen de Kennedylaan en de Donizettilaan aan de zijde van het parkje parkeervakken aan te leggen. Hierdoor wordt de situatie ter plekke veiliger en overzichtelijker.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 17 december 2018. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 december 2018. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid en parkeren

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat het trottoir bereikbaar blijft voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer