Baatstraat/ Zandstraat - bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Baatstraat en Zandstraat.

Werkzaamheden

Een deel van de bestrating in de Baatstraat en de bestrating van de rijweg in de Zandstraat is aan onderhoud toe en moet opnieuw bestraat worden. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 1 april 2019 in de Baatstraat. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 19 april 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen en panden bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer