Azaleaduin - aanbieden minicontainers (2020-327)

Met deze brief wil ik uw aandacht vragen voor het op de juiste manier aanbieden van de minicontainers voor het huisafval.

Aanbiedlocaties

Als u uw minicontainer wilt laten legen door de afvalophaaldienst dan kunt u die neerzetten op speciale aanbiedlocaties. Deze aanbiedlocaties zijn zo gekozen dat ze goed te bereiken zijn voor de vuilniswagen en ze het minst overlast geven voor omwonenden.

Medewerking

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van vuilnis in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt daarom rekening houden met de onderstaande aandachtpunten?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Zorg ervoor dat de minicontainers de brandpoort en de uitgang van de woningen niet blokkeren, en dat u uw auto zo parkeert dat de aanbiedlocatie bereikbaar blijft voor de vuilniswagen.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Is de aanbiedlocatie vol? Loopt u dan even door naar de volgende locatie. U moet dan wat verder met uw container lopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ik dank u voor uw medewerking.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Cluster Beheer, gemeente Leiden