Atjehstraat - vervangen speeltoestel 2020-323

Het speeltoestel op de speelplek aan de Atjehstraat, tussen de Versijdenstraat en de Van Toornvlietstraat,  is aan vervanging toe. Het toestel wordt vervangen door een gelijkwaardig toestel, zie de afbeelding hiernaast. De zitjes worden in het rood uitgevoerd, om zo aan te sluiten bij de rest van de speelplek.

Uitvoering

Het verwijderen van het oude speeltoestel en het neerzetten van het nieuwe toestel vindt plaats in de periode van maandag 7 tot en met vrijdag 18 september a.s. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Omgeving

Het werkterreinkan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. (071) 516 7613 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen