Arsenaalplein - Uitnodiging informatiebijeenkomst (2023-213)

Het Arsenaalplein krijgt volgend jaar een opknapbeurt met tijdelijk verplaatsbare vergroening. Dit vooruitlopend op de ontwikkeling van de Humanities Campus van de Universiteit Leiden. De gemeente wil samen met omwonenden op zoek naar het beste ontwerp en nodigt u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 14 september.

Het Arsenaalplein

Het Arsenaalplein, het plein aan de Witte Singel tussen de Groenhazengracht en de Arsenaalstraat, is onderdeel van de Singelparkroute. Het plein voldoet nog niet aan de ambities van het Singelpark. Afgezien van de bomen is er weinig groen. Er staan wel wat speeltoestellen, enkele bankjes en er is een basketbalveld.

Universiteit Leiden werkt aan de ontwikkeling van de naastgelegen Humanities Campus en heeft – naar verwachting vanaf 2026, de ruimte op het plein nodig als bouwterrein. Daarna krijgt het Arsenaalplein een definitieve groene inrichting. Om tot die tijd de leefbaarheid en de kwaliteit van de verblijfsruimte op deze plek te verbeteren, komt er een tijdelijke inrichting met verplaatsbaar groen.

Prijsvraag

De gemeente gaat door middel van een prijsvraag op zoek naar het beste ontwerp voor het verplaatsbare groen op het Arsenaalplein, voor de komende drie jaar. We nodigen omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen graag uit om mee te denken over de tijdelijke inrichting.

Denk u met ons mee?

Tijdens deze informatiebijeenkomst informeren wij u graag over de prijsvraag.
Datum: donderdag 14 september 2023
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Arsenaalplein

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 -

keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/arsenaalplein