Apothekersdijk - omwisselen ondergrondse containers (2021-212)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers in de Apothekersdijk.

Werkzaamheden

De gemeente gaat de ondergrondse restafvalcontainers omwisselen met de ondergrond-se papier- en glascontainer in de Apothekersdijk t.h.v. nummer 34. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het wisselen van een betonnen bak in de bodem.

Parkeren, verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet door kunt rijden of op die plek kunt parkeren. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 18 augustus van 7.00 tot 11.00 uur. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer