Apollolaan - ondergrondse containers

De gemeente Leiden is begonnen met het ondergronds brengen van verschillende containers. Na de restafvalcontainers, willen we nu ook graag de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds brengen.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na onderzoek de volgende voorlopige locatie gevonden. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locatie.

straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienr.

Apollolaan t.h.v. nummer 150

1

1

1

3

7

Inzage

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen vanaf 25 januari 2019 ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdag van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot 8 maart 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevrouw L. Brobbel, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locatie ondergrondse containers glas, papier en textiel’.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden