Antonia Korvezeepad - aanpassingen (2021-215)

De gemeente heeft verschillende signalen ontvangen over het kruispunt Margaret Staalstraat met het Antonia Korvezeepad. Uit de meldingen blijkt dat de fietsers die de Margaret Staalstraat willen oversteken vanaf het Antonia Korvezeepad, slecht zichtbaar zijn. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties. Om die reden worden een paar kleine maatregelen genomen op het Antonia Korvezeepad. De gemeente Leiden wil de werkzaamheden om, de veiligheid te verbeteren, in september uitvoeren.

Maatregelen

Op het Antonia Korvezeepad worden aan beide zijden van de Margaret Staalstraat twee hekjes geplaatst. Hiermee worden de fietsers afgeremd en wordt het zicht op de kruising voor alle verkeersdeelnemers verbeterd. Fietsers kunnen zo eerder worden opgemerkt vanaf de Margaret Staalstraat, maar ook zelf eerder anticiperen op ander verkeer. Daarnaast wordt de markering, de witte strepen, op het Antonia Korvezeepad verwijderd, omdat dit geen doorgaande fietsroute is. Met name aanwonenden maken gebruik van dit pad, waar fietsers en voetgangers zijn toegestaan.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Murielle Hermsen-Facon

Manager Duurzame Leefomgeving

Gemeente Leiden