Antillenstraat- afvalinzameling (2021-270)

Eerder hebben wij geinformeerd over de onderhoudswerkzaamheden aan de Antillenstraat. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Aanbiedplaats mini containers

Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij de mini containers te plaatsen zoals op de afbeelding te zien.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer