Annie van Hattumstraat - definitief ontwerp plein 2020-385

Op 24 september bespraken wij uw wensen en ideeën voor het plein aan de Annie van Hattemstraat. De gemeente wil het versteende pleintje vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u meer over het definitieve ontwerp, en over de planning van de uitvoering.

Ontwerp

Het plein aan de Annie van Hattemstraat krijgt binnenkort een andere uitstraling. De ideeën hierover zijn samen met de bewoners uit de buurt besproken. Op basis van gesprekken met de bewoners en de gemeente is het ontwerp gemaakt.

Planning

We willen nog dit plantseizoen (loopt tot en met maart volgend jaar) het pleintje aanpassen. U krijgt een brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Uw reactie

Als u meer wilt weten of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u reageren tot  maandag 2 november. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar aandeslag@leiden.nl onder vermelding van plein Annie van Hattemstraat.

Met vriendelijke groet,

Wanita Mahesh
Wijkbeheerder Stevenshof