Annie Coertstraat - vervanging speeltoestel (2020-068)

Op 9 december 2019 stuurden wij u een brief over de plaatsing van een nieuw speeltoestel in uw buurt. Het is brief met kenmerk 2019-381, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Werkzaamheden

Het combinatietoestel wordt geplaatst door Gebr. Griekspoor B.V. Dit duurt een paar dagen. Aansluitend hierop wordt het kunstgras gelegd door KSP Kunstgras B.V.

Planning

Het toestel wordt geplaatst in de week van 24 februari. Maandag 2 maart wordt het kunstgras gelegd. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen? Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Rob van der Steen, tel. 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,


Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen
Cluster Beheer