Annie Coertstraat - vervangen speeltoestel (2019-381)

Op 19 november stuurden wij u een brief over de vervanging van een speeltoestel bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-327, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven. Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Wijzigingen op basis van de inspraak

Aan de hand van de inspraak is besloten om het speeltoestel van optie 1 te plaatsen. 

Overige opmerkingen

Er kwamen vragen binnen over de veiligheid van de bestaande speeltoestellen. De speeltoestellen zijn in opdracht van de gemeente onlangs gecontroleerd door Speelplan B.V en zijn veilig bevonden.

Er kwamen ook verschillende reacties binnen met de vraag of er een grotere rennovatie plaats kon vinden. Daarvoor is op dit moment geen budget beschikbaar. In 2021 willen wij de mogelijkheden voor de speelplek onder de loop nemen. Hierbij zullen we ook het uitgebreide rennovatieplan van voorgaande jaren betrekken. Uiteraard blijft het nieuwe toestel dan behouden.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Uitvoering

Begin 2020 wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datums.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair
Cluster Beheer