Annie Coertstraat - vervangen ondergrond glijbaancombinatie

Bij de speelplaats aan de Annie Coertstraat wordt de zandondergrond onder het glijbaantoestel (zie afbeelding) vervangen door groen kunstgras. Aan de vorm veranderd niets. Daarnaast wordt er een drainage gelegd om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden

Het speeltoestel wordt tijdelijk weggehaald vanwege het aanleggen van de drainage en het plaatsen van kunstgras. Na het leggen van het kunstgras wordt deze weer teruggeplaatst.

Planning

Tussen maandag 7 en vrijdag 11 oktober 2019 vinden de werkzaamheden plaats. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Omgeving

Het werkterrein wordt afgezet met hekken. Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Ronald van der Steen via tel. 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet
Danny Boers
Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair
Cluster Beheer