Anne Frankweg - rioolwerkzaamheden (2021-265)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Anne Frankweg/ Nannie van Wehlstraat. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Werkzaamheden

Uit rioolinspectie bleek dat twee putten bij Anne Frankweg en Nannie van Wehlstraat gerenoveerd moeten worden. De putranden moeten vervangen worden en de interne muur moet opgehoogd worden. Bovendien is een stukbuis in de Nannie van Wehlstraat moet ook vervangen worden.

Start werkzaamheden

Nannie van Wehlstraat: er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 18 oktober.

Anne Frankweg: er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 18 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 29 oktober. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer