Anna Paulownastraat en Julianastraat - opname panden

Eind oktober starten rioolwerkzaamheden in uw straat. Voordat we beginnen inspecteert een gespecialiseerd bedrijf uw woning. Hier ontvangt u binnenkort een brief over.

Planning van de herinrichting van uw buurt

In 2018 is de gemeente Leiden begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van Noorderkwartier Oost. De straten en pleinen worden opgeknapt en delen van het riool worden vervangen. Samen met de buurt wordt een ontwerp gemaakt dat in het najaar definitief is. Vervolgens moet de gemeenteraad het ontwerp goedkeuren. Dat zal naar verwachting eind 2019 zijn. In de eerste helft van 2020 worden de werkzaamheden voorbereid. We verwachten dat de uitvoering van de herinrichting na de zomer van 2020 kan beginnen.

Start werkzaamheden riolering

Om in de tussentijd wateroverlast in de Julianastraat en de Anna Paulownastraat te voorkomen - deze straten liggen heel laag - wordt daar alvast een nieuwe riolering aangelegd. Eind oktober starten de werkzaamheden in de Julianastraat. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Hierna is de Anna Paulownastraat aan de beurt. Als alles volgens planning loopt zijn de werkzaamheden voor het eind van het jaar afgerond.

Bouwkundige vooropname

Het bedrijf BBCI Frijwijk is door de gemeente gevraagd om zogenoemde ‘vooropnames’ te maken voordat de werkzaamheden starten. Dit betekent dat het bedrijf een inspectie doet van de staat van de woning in de omgeving. Dit voor als er onverhoopt schade ontstaat tijdens de werkzaamheden. BBCI Frijwijk stuurt aan de betrokkenen een brief waarin zij verdere uitleg geven.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Michèle Klare
Projectmanager