Ankerpark - uitvoering herinrichting (2020-146)

Het Singelpark wordt steeds mooier! De gemeente gaat het Ankerpark, onderdeel van het Singelpark, herinrichten. Met deze brief informeren wij u over de herinrichting, die uitgevoerd wordt door aannemer Jos Scholman Groen B.V.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente wil van het Ankerpark een aantrekkelijker park maken, met behoud van de huidige parkstructuur en de gezonde bomen in het park. Er komt een nieuwe speeltuin, de wal wordt opgehoogd en er komt veel nieuw groen. Ook komt er een beeldentuin met 10 kunstwerken van de Leidse kunstenaar Frans de Wit. Het Ankerpark wordt beter bereikbaar en een duidelijk onderdeel van de Singelparkroute door een aantal Singelparkbruggen, waaronder een oversteek naar zowel de Zijlpoort als de Meelfabriek. Het Ankerpark blijft een hondenlosloopgebied.

Verwijderen en snoeien groenvoorzieningen

De aannemer verwijdert deze week de haag rondom de speeltuin en gaat snoeiwerkzaamheden uitvoeren in een aantal groenvakken. Dit doen zij vooruitlopend op de herinrichting vanwege het broedseizoen, momenteel zijn er nog geen broedende vogels in het park aanwezig. Het park blijft gedurende de snoeiwerkzaamheden open.

Herinrichting park

Vanaf maandag 4 mei start de aannemer met de herinrichting van het park. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een afgesloten terrein. De aan- en afvoer van materialen en materieel gebeurt zoveel mogelijk via het water. Hiermee worden omringende wegen zoveel mogelijk ontlast van zwaar bouwverkeer en transportbewegingen. De verwachting is dat de werkzaamheden half juli worden afgerond.

Toegankelijkheid tijdens de herinrichting

Tijdens de herinrichting is het park grotendeels afgesloten, ook in de weekenden. De twee huidige bruggen worden tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. De nieuwe brug aan de Binnenoostsingel/Havenkade blijft tijdens de werkzaamheden geopend. Hier wordt een wandelroute langs het water ingericht zodat een deel van het park bereikbaar blijft en er gewandeld en gerecreëerd kan worden. Er komen zitlocaties met infoborden over de werkzaamheden.

Online spreekuur

In verband met de huidige coronacrisis is het niet mogelijk een inloopavond te organiseren en u het definitieve ontwerp voor het park op tekening te laten zien. Maar u kunt het ontwerp, dat in samenwerking met de omgeving gemaakt is, vinden op www.leiden.nl/ankerpark.

Wij willen u graag de kans geven eventuele vragen aan ons te stellen. Daarvoor organiseren we een online spreekuur. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig. Houd de website www.leiden.nl/ankerpark in de gaten voor informatie over dit spreekuur.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over de bouw, neem dan contact op met Erwin van Dijk van Jos Scholman Groen B.V via 06 50265572 of e.v.dijk@josscholman.nl.

Heeft u andere vragen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sylvia van Oevelen

Projectleider Blekerspark