Ankerpark - informatiebijeenkomst nieuwe inrichting

Met deze brief nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het Ankerpark.

Wat vooraf ging

In 2017 heeft de gemeente de eerste plannen gepresenteerd voor een nieuwe inrichting van het park, als onderdeel van het Singelpark. Eind 2017 is dit stil komen te liggen. Inmiddels is het duidelijk geworden dat door de bodemverontreiniging in het Ankerpark het eerder gepresenteerde ontwerp van LOLA Landscape Architects niet uitgevoerd kan worden. De gemeente gaat daarom in samenspraak overleg met de omwonenden een nieuw plan maken.

Inhoud en programma

Voordat we aan het nieuwe plan beginnen horen we graag uw ideeën, wensen en zorgen voor het Ankerpark. Op de informatiemarkt kunt u ook meer te weten komen over de aanleg van de Singelparkbruggen en wordt er een nieuw initiatief toegelicht.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 april - 19.00-21.00 uur in het Directiegebouw van de Meelfabriek.

Het programma is als volgt:
18.45 uur: Inloop met koffie en thee
19.00 uur: Opening door wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte)
19.05 uur: Presentatie nieuwe aanpak en nieuw initiatief voor het Ankerpark
19.35 uur: Informatiemarkt en ideeën ophalen Ankerpark
21.00 uur: Einde bijeenkomst

Samen met omwonenden, aanmelden participatiegroep

Wie wil meedenken over een nieuw plan voor het Ankerpark kan zich aanmelden voor de participatiegroep die de gemeente wil instellen. De participatiegroep gaat dan samen met de ontwerpers aan de slag voor een nieuw ontwerp. Als u het leuk vindt om hieraan deel te nemen, kunt u zich hiervoor tijdens de informatiebijeenkomst aanmelden. Kunt u niet aanwezig zijn op de avond, stuur dan een bericht via het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Terugblik vorig plan

Voor wie niet precies op de hoogte is van de voorgeschiedenis en daar mee over wil weten, organiseert de gemeente een aparte bijeenkomst om terug te blikken op het proces in 2017. Dit vindt plaats op maandag 25 maart om 19.00 uur in het Directiegebouw van de Meelfabriek.

Meer informatie?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer informatie over het Singelpark vindt u op www.leiden.nl/singelpark.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Oosterom
Projectmanager Ankerpark