Ankerpark - aanbrengen beschoeiing

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark rond de historische singels: het Singelpark! Inwoners en de gemeente hebben hiervoor de handen ineengeslagen.

In het Singelpark spelen de bruggen een belangrijke rol: zij zorgen voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en maken een aaneengesloten parkroute mogelijk. Aannemer Dura Vermeer bouwt zes bruggen.

Voorbereidend werk in het Ankerpark

Op 1 april a.s. start aannemer Dura Vermeer met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de bruggen in het Ankerpark. Het Ankerpark wordt uitgebreid. De huidige oeverlijn van het Ankerpark aan de kant van de Binnenoostsingel wordt over circa 30 meter verder de watergang in verlegd, om zo een uitbreiding te creëren.

Hierop worden uiteindelijk de nieuw te bouwen Loviumbrug en de brug naar de Binnenoostsingel aangesloten. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de planning voor de bouw van deze bruggen.

Toelichting werkzaamheden

Voor de uitbreiding van het Ankerpark brengt Dura Vermeer een nieuwe beschoeiing aan. Dit is een houten oeverbescherming, die nodig is om de randen van de uitbreiding op hun plek te houden. Daarnaast wordt slib verwijderd en grond tussen de nieuwe en bestaande oeverlijn aangebracht. Al deze werkzaamheden worden vanaf pontons en werkschepen op het water uitgevoerd.

Planning en werktijden

De werkzaamheden starten op maandag 1 april en duren waarschijnlijk vier weken. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

Mogelijke hinder

Tijdens werkuren ondervindt u mogelijk hinder door geluid van draaiende machines en intrillen van beschoeiing. Ook kan er stank vrij komen bij de baggerwerkzaamheden voor het verwijderen van het slib. Ondanks onze inspanningen om eventuele hinder tot een minimum te beperken, is dit helaas niet altijd helemaal te voorkomen. Mocht u hinder ondervinden, dan vragen wij u vriendelijk om hierover contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Stel ze gerust via Singelparkbruggen@duravermeer.nl. Ook kun u dit emailadres tijdens de werkzaamheden gebruiken als u vragen en/of opmerkingen heeft. Of neem contact op met Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is bereikbaar op tel. 06-53808235. Ten slotte is het project Singelparkbruggen te volgen via de Bouwapp (te downloaden via de AppStore en Google Play), waarop actuele berichtgeving, meldingen en foto’s geplaatst worden.

Ook kunt u bellen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

R. Jansen
Projectmanager Singelparkbruggen
Gemeente Leiden