Alexanderstraat, Anna Paulownastraat en Julianastraat - informatieavond herinrichting

Op maandag 7 oktober organiseert de gemeente een extra inloopbijeenkomst speciaal voor de bewoners bij wie er in de straat sprake is van extreme hoogteverschillen. We leggen u dan graag uit hoe het nieuwe ontwerp van de Anna Paulownastraat en Julianastraat er uit komt te zien. De extra bijeenkomst is op verzoek van meerdere bewoners die de bewonersavond 1 juli jl. bezochten.

Herinrichting Noorderkwartier Oost

Het afgelopen jaar is de gemeente samen met de bewoners en ondernemers gestart met de voorbereidingen vooran de herinrichting van Noorderkwartier Oost. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en er komt een gescheiden rioolstelsel. We pakken de wateroverlast aan en spelen in op de veranderingen van het klimaat. De wijk wordt mooier, netter en groener.

Speciale aandacht voor hemelwaterafvoer

Ook in het nieuwe ontwerp blijven er ft het hoogteverschillen tussen in de straat en tussen de woningen bestaan. We hebben in het nieuwe ontwerp extra rioolmaatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Dat doen we zowel ondergronds (riolering) als bovengronds.

Informatieavond

We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe de inrichting van de straat er bij u uit komt te zien. Daarom nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn bij de inloopavond op 7 oktober aanstaande. Tijdens een inloopbijeenkomst willen lichten we het ontwerp toelichten en gaan we hierover graag met u in gesprek. Uiteraard  en is het ook mogelijk om vragen te stellen aan de projectmanager en de ontwerper.

De inloopbijeenkomst is op maandag 7 oktober

  • van 18.30 - 19.30 uur voor Alexanderstraat 29 – 35
  • van 19.30 - 20.15 uur voor Julianastraat nrs.
  • van 20.15 - 20.45 uur voor Anna Palownastraat nrs.

De inloopbijeenkomst vindt plaats bij speeltuinvereniging Noorderkwartier, Anna van Saksenstraat 8.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet

Michèle Klare
projectmanager