Alexander Gogelstraat - aanbiedlocaties afvalcontainers (2023-289)

Met deze brief willen we u informeren over de juiste wijze van aanbieden van de minicontainer en de mogelijke locaties in uw wijk.

Wat is het probleem?

Regelmatig worden er minicontainers op de verkeerde plek aangeboden. Daardoor geven deze containers veel overlast op sommige plekken. Met deze bief willen we dit onder de aandacht brengen.

Plattegrond met aanbiedlocaties

Voor het legen van uw container door de inzameldienst kunt u de minicontainers aanbieden op de daarvoor aangewezen aanbiedlocaties. Deze locaties zijn gekozen omdat ze goed te bereiken zijn voor de inzamelwagen. Ook is er rekening gehouden met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Zet geen containers neer voor uitritten of bij mensen voor de deur. Dit is onprettig voor uw medebewoners.

Aanbiedlocatie goed herkenbaar

Op straat kunt u een aanbiedlocatie herkennen aan een groene streep op het wegdek en/of aan een wit bordje met de tekst: “Aanbiedlocatie minicontainers.” Op de bijgevoegde plattegrond zijn de aanbiedlocaties bij u in de buurt met een groene streep aangegeven. Het verzoek is om de containers aan te bieden daar waar de groene strepen zijn getrokken, en niet daarbuiten

Aanbiedregels

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van vuilnis in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen.

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep);
  • Voor onze collega’s van de afdeling inzameling is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat, de handvatten richting de stoep;
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag;
  • Zet uw container pas rond 07.00 uur ’s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen. Dit om de overlast voor uw buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken;
  • Het is mogelijk dat u met uw minicontainer wat verder naar een aanbiedlocatie moet lopen dan u momenteel doet. Wij vragen uw begrip hiervoor.
  • Ook leuk om te bekijken op YouTube; Minicontainers Gemeente Leiden: https://youtu.be/lqIqnBBpcbE
  • Download ook onze Afvalwijzer-app voor alle informatie over inzameling.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over de aanbiedlocatie van uw container, dan kunt u contact opnemen met servicepunt Woonomgeving: tel. 14-071.

Ik dank u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Cluster Stedelijk Beheer, afdeling Inzameling