Akkerhoornbloem - speelplek Akkerhoornbloem 40 (2021-130)

Op 22 december 2020 stuurden wij u een brief over de uitkomsten van de reacties op de brief over de renovatie/vervanging van de speelplek/toestel(len) bij u in de Akkerhoornbloem 40. Met deze brief informeren wij u over de uitvoering.

Werkzaamheden

Eind mei voeren aannemers Griekspoor en Baars de werkzaamheden uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor. De werkzaamheden en betreffen onder andere het plaatsen van een nieuwe ‘Dubbeltoren spinnennet’ als het leveren en plaatsen van een picknickset. 

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?
Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch te veel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. 06 54 37 47 73 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer