Akkerhoornbloem - opknappen speelplek (2020-461)

Op 24 november 2020 stuurden wij u een brief over het opknappen van de speelplek bij u in de buurt. Deze brief (kenmerk 2020-426), kunt u teruglezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Inspraak

Er zijn in totaal 14 reacties binnengekomen. De meeste stemmen namelijk 6, zijn gevallen op optie 1. Optie 2 had 5 stemmen, optie 3 1 stem en optie 4 ontving 2 stemmen. Hieronder is het ontwerp van optie 1 weergegeven. Het bedrijf Griekspoor gaat optie 1 verder technisch uitwerken.

Binnengekomen vragen en opmerkingen

Hieronder geven wij u een reactie naar aanleiding van de binnengekomen vragen en reacties.

  • Als er op het pleintje ‘verbouwd’ gaat worden, wordt dan ook het groen incl. de zeer hoge bomen weer onderhouden? Dat zou geweldig en efficient zijn.
  • Verder nog de opmerking dat 't wel erg donker is in 't speeltuintje. Wellicht kan er wat van 't openbaar groen gesnoeid worden?

Wij gaan uitzoeken of extra onderhoud aan het groen uitgevoerd kan worden binnen de middelen van het budget.

  • Speeltoestel dicht tegen de gevel, veel overlast van inkijk.

Wij geven deze opmerming mee aan Griekspoor om uit te zoeken wat gedaan kan worden om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Uitvoering

Wij verwachten dat het plan midden februari 2021wordt uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u een brief met de exacte datum en informatie.

 

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk

Projectcoördinator Water en Spelen

Cluster Beheer