Akkerhoornbloem - keuze speeltoestel (2020-426)

Op de speelplek aan de Akkerhoornbloem is vorig jaar helaas een ongeluk gebeurd door een materiaalfout in een van de toestellen. Hoewel het toestel is hersteld en weer veilig is te gebruiken, kunnen we ons voorstellen dat u uw kinderen er toch niet met een gerust hart op laat spelen. Om deze reden hebben we vier ontwerpen laten maken voor een nieuwe inrichting van de speelplek.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij de plannen voor speelplekken in de buurt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de inrichting van de speelplek aansluit bij uw wensen en de leeftijd van uw (klein)kinderen.

Er zijn vier ontwerpen voor de speelplek gemaakt, zie de afbeeldingen op de achterzijde van deze brief. We horen graag van u welk ontwerp u en uw (klein)kinderen het meest aanspreekt.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan uiterlijk zondag 6 december een email naar T.Den.Dulk@leiden.nl met uw voorkeur (optie 1, 2, 3 of 4). Let op: wij kunnen alleen reacties meenemen die betrekking hebben op het toekomstige speeltoestel.

Alle stemmen worden geteld waarna het toestel met de meeste stemmen geplaatst wordt. Via een bewonersbrief informeren we u hierover.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen