Akkerhoornbloem - herstelwerkzaamheden speeltoestel

Graag willen wij u op de hoogte stellen van wat er gaat gebeuren met het speeltoestel aan de Akkerhoornbloem waar in april een ongeval heeft plaatsgevonden.

Werkzaamheden huidig speeltoestel

Sinds het incident staat het toestel afgeschermd en zijn er geen werkzaamheden verricht. De fabrikant moest namelijk eerst onderzoeken wat de oorzaak was van dit incident. Op basis van dit onderzoek is bepaald dat de afgebroken palen in zijn geheel moeten worden vervangen. Daarnaast worden ook de ontbrekende klimgrepen hersteld. De fabrikant heeft aangetoond dat het toestel daarna veilig te gebruiken is.

Planning

In de periode van maandag 12 augustus 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019 wordt het toestel gerepareerd.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Rob van der Steen, via tel. 14071 of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Nieuw speeltoestel in 2020

Het huidige speeltoestel zal in 2020 worden vervangen voor een nieuw exemplaar. Vanwege de planning is dit niet eerder mogelijk. Bij de keuze van een nieuw toestel zal de buurt worden betrokken. U wordt hier te zijder tijd over geïnformeerd.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair