Akkerhoornbloem - datumwijziging herstel speeltoestel

Begin juli 2019 heeft u een brief ontvangen over de herstelwerkzaamheden aan het speeltoestel aan de Akkerhoornbloem. De reparaties stonden gepland van 12 augustus tot 23 augustus. Het is echter mogelijk om de werkzaamheden dinsdag 30 juli al uit te voeren.

Werkzaamheden

De reparaties zijn naar aanleiding van een ongeval in april. Het toestel staat momenteel afgeschermd.

De fabrikant heeft het toestel onderzocht en geconcludeerd dat de afgebroken palen in zijn geheel moeten worden vervangen. Daarnaast worden de ontbrekende klimgrepen weer aangevuld. De fabrikant heeft verklaard dat het toestel daarna veilig te gebruiken is.

Vervanging in 2020

Het toestel wordt in 2020 vervangen door een nieuw speeltoestel. Over de keuze daarvoor overleggen we later met de buurt. Maar omdat dit nog even gaat duren, herstellen we het speeltoestel nu wel, want er moet natuurlijk nu ook gespeeld kunnen worden.

Omgeving

Een werkterrein is geen plek voor kinderen om te spelen, want dat kan gevaarlijk zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Rob van der Steen, tel. (071) 5167631 of via r.van.der.steen@leiden.nl.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair