Akenwerf - onderhoud bestrating 2021-074

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in uw buurt. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Werkzaamheden

Delen van het trottoir en de rijweg zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

  • Drontermeerlaan: looppad, maandag 29 maart t/m vrijdag 23 april;
  • Schouwenwerf: trottoir, dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 april;
  • Akenwerf: trottoir, deel rijweg en parkeerplaats, maandag 12 april t/m vrijdag 23 april.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating leggen we tijdelijke loopschotten neer. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Cluster Beheer