Akeleituin -minicontainers (2023-117)

Met deze brief informeren we u over een wijziging in het aanbieden van de minicontainers in uw buurt. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat is het probleem?

De aanbiedlocatie van de minicontainers is nu aan de Akeleituin, ter hoogte van nummer 1. Deze containers zijn moeilijk bereikbaar. Dit maakt het lastig voor onze collega’s van de inzameling om de containers op die locatie te legen.

Wat gaan we veranderen?

De aanbiedlocatie op de Melissetuin ter hoogte van nummer 1 wordt verwijderd.

Vanaf woensdag 22 mei kunt u de minicontainer aan de Melissetuin, ter hoogte van huisnummer 12 aanbieden. Als deze aanbiedplaats vol is verzoeken we u gebruik te maken van de aanbiedlocatie aan de Lavendeltuin ter hoogte van nummer 15.

  • Voor de minicontainers restafval wordt de nieuwe aanbiedlocatie woensdag 24 mei 2023 in gebruik genomen. Daarna wordt het restafval alle oneven weken ingezameld.
  • Voor de minicontainers GFT wordt de nieuwe aanbiedlocatie woensdag 31 mei 2023 in gebruik genomen. Daarna wordt het GFT alle even weken ingezameld.
  • Voor de minicontainers papier wordt de nieuwe aanbiedlocatie maandag 22 mei 2023 in gebruik genomen. Daarna wordt het papier elke 4 weken ingezameld.

Wilt u de minicontainers vanaf bovengenoemde data niet meer op de oude locatie aanbieden. Alleen containers die juist zijn geplaatst op de daarvoor aangewezen aanbiedlocatie worden door de gemeente geleegd.

Aanbiedregels

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de volgende aandachtspunten:

  • De containers kunnen alleen geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep);
  • Voor de medewerkers van de ophaaldienst is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat, de handvatten richting de stoep;
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag;
  • Zet uw container pas rond 07.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen;
  • Ook leuk om te bekijken op YouTube: Minicontainers Gemeente Leiden
  • Download ook onze Afvalwijzer-app voor alle informatie over inzameling.

Informatie

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Cluster Stedelijk Beheer, afdeling Inzameling & Reiniging