Agrippinastraat - vergroenen Agrippinastraat (2021-025)

Op 27 november 2020 stuurden wij u een brief waarin een concept ontwerp werd gepresenteerd voor het vergroenen van een deel van de Agrippinastraat, het gedeelte tussen de Vitruviusstraat en de Besjeslaan. Wij bedanken u voor uw reacties. Erg leuk om uw enthousiasme te lezen en ook zeker goed dat er kritisch is gekeken naar het ontwerp.

Ontwerp

De opmerkingen zijn, waar mogelijk, verwerkt in het ontwerp en er is rekening gehouden met de wensen die door verschillende bewoners zijn doorgegeven. Het ontwerp is aangepast en een beplantingsplan opgesteld, deze vindt u in de bijlage

Plan van het nieuwe ontwerp

  • Op de hoekpunten groenvakken toegevoegd en looproutes vrijgehouden.
  • Op de brede verharde trottoirs grote groenvakken, met behoud van de brede trottoirs.
  • Aan de westzijde, in het verlengde van het achterpad, extra ruimte voor verblijf.
  • Op de hoekpunten laag groen in verband met het uitzicht.
  • Op de hoekpunten worden de bomen voldoende hoog opgekroond i.v.m. met het uitzicht.
  • Overige groenvakken met laag groen. Hier en daar een solitair.
  • Waar ruimte en kabels/leidingen het toelaten een nieuwe boom.
  • De bermen bij het fietspad richting Willem van de Madeweg beheren als bloemrijke berm.

Reactie

Voordat het ontwerp wordt uitgevoerd, wil ik u de gelegenheid bieden om een laatste reactie te geven op het aangepaste ontwerp. U kunt uw reactie tot en met maandag 15 februari mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder