Agrippinastraat - definitief ontwerp (2022-281)

Met de brief van 25 juli 2022 heb ik u een nieuw conceptontwerp toegestuurd voor het vergroenen van de Agrippinastraat, het gedeelte tussen de Besjeslaan en de Liviuslaan. In dezelfde brief heb ik u gevraagd om een reactie te geven op dit ontwerp, om zo tot een definitief ontwerp te komen. Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie en uw betrokkenheid. De reacties zijn besproken met de ontwerper en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Definitief ontwerp en beplantingsplan

In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp met het bijbehorende beplantingsplan. Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals de uitgangspunten van het definitieve ontwerp:

  • Vier hoeken van de straat omvormen naar groenvakken.
  • De overige vier hoeken alleen de boomspiegels vergroten.
  • Langs de parkeervakken een groen kader toevoegen.
  • Langs haaksparkeren geen nieuwe groenvakken.
  • De parkeerstroken, waarlangs een groen kader wordt toegevoegd, blijven goed bereikbaar.

Nieuwe aanbiedplekken minicontainers

Tijdens de bijeenkomt op maandag 25 april heeft een aantal van u gevraagd om extra aanbiedplekken voor minicontainers toe te voegen, om zo de minicontainers beter te verdelen tijdens de ophaaldagen. We kunnen deze vraag zeker begrijpen en gaan daarom twee extra aanbiedplekken creëren op de Liviuslaan. De nieuwe aanbiedplekken kunt u terugvinden in het ontwerp en kunnen gebruikt worden na uitvoering van dit vergroeningsplan.

Uitvoering

Het aanplanten van nieuwe beplanting vindt altijd plaats in het voor- en najaar. Jonge planten zijn in de zomermaanden erg kwetsbaar door weinig (regen)water en hitte. De uitvoering van dit vergroeningsplan zal plaats gaan vinden in het voorjaar van 2023. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het definitieve ontwerp? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl. Heeft u vragen over de nieuwe aanbiedplekken minicontainers?  Bel dan naar de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071. Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier op de site van gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Projectleider vergroening en bewonersparticipatie

Gemeente Leiden