Agrippinastraat - aanbiedlocaties minicontainers (2023-216)

Met deze brief willen we u informeren over de juiste wijze van aanbieden van de minicontainer en de mogelijke locaties in uw wijk.

Wat is het probleem?

Regelmatig worden er minicontainers op de verkeerde plek aangeboden. De inzamelwagen en de mensen van inzameling kunnen deze containers daardoor niet goed bereiken. Ook geven deze containers hierdoor overlast op sommige plekken. Met deze bief willen we dit onder de aandacht brengen. Wanneer het aanbieden van de minicontainers niet beter wordt uitgevoerd, kunnen onze medewerkers van inzameling hun werk niet goed uitvoeren en zullen er op termijn maatregelen worden genomen, zoals het niet legen van uw container bij het onjuist aanbieden.

Aanbiedlocatie goed herkenbaar

Op straat kunt u een aanbiedlocatie herkennen aan een groene streep op het wegdek en/of aan een wit bordje met de tekst: “Aanbiedlocatie minicontainers.” Op sommige locaties betekent dit dat u op de ophaaldagen uw auto tijdelijk niet op deze plek kunt parkeren. De ophaallocaties worden tijdelijk uitgebreid -als proef- om meer ruimte te bieden zodat er geen dubbele rijen ontstaan.

Aanbiedregels

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van vuilnis in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen.

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep);
  • Voor onze collega’s van de afdeling inzameling is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat, de handvatten richting de stoep;
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag;
  • Zet uw container pas rond 07.00 uur ’s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen. Dit om de overlast voor uw buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken;
  • Het is mogelijk dat u met uw minicontainer wat verder naar een aanbiedlocatie moet lopen dan u momenteel doet. Wij vragen uw begrip hiervoor.
  • Ook leuk om te bekijken op YouTube; Minicontainers Gemeente Leiden

https://youtu.be/lqIqnBBpcbE ,

  • Download ook onze Afvalwijzer-app voor alle informatie over inzameling.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over de aanbiedlocatie van uw container, dan kunt u contact opnemen met servicepunt Woonomgeving: tel. 14-071.

Ik dank u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Cluster Stedelijk Beheer, afdeling Inzameling