Agripinnastraat - ontwerp groen (2020-433)

De gemeente heeft een Groene Kansen Kaart gemaakt, met als doel om versteende locaties in de stad te groener in te richten. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering en de te verwachten problemen met het opvangen van water. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress) en geeft dit de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Ook de Agrippinastraat staat op de Groene Kansen Kaart, in 2021 gaan we hier aan de slag.

Aanpak in twee delen

Voor de uitvoering hebben we de Agrippinastraat in twee delen gesplitst:

  • het gedeelte tussen de Vitruviusstraat en de Besjeslaan. De uitvoering kan in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.
  • het gedeelte tussen Besjeslaan en de Liviuslaan. Dit deel komt later aan de beurt, omdat hier een hogere parkeerdruk is en er geparkeerd wordt op de aanbiedplekken voor de minicontainers. Als dit is opgelost, maken we ook een vergroeningsplan voor dit gedeelte.

Uitgangspunten deel Vitruviusstraat - Besjeslaan

In dit gedeelte grenzen de zijgevels van de huizen aan de straat. Er zijn brede trottoirs met dwarsparkeervakken. Bomen staan in groene boomspiegels, die soms klein en soms iets groter zijn. Al met al is er nog veel ruimte voor een vergroenen.

In de bijlage vindt u het voorlopige ontwerp voor een toekomst- en klimaatbestendige inrichting, op de achterkant van deze brief treft u een omschrijving aan. Bij het ontwerp zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  • Het versterken van de biodiversiteit.
  • Het toevoegen van zoveel mogelijk bomen en ander groen
  • Bomen in een zo groot mogelijk plantvak, ter verlenging van de levensduur van de bomen.

Uw mening

We horen graag uw mening over het ontwerp. Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen is het helaas niet mogelijk om een bewonersavond te organiseren.

Ik wil u vragen om mij een terugkoppeling te geven op het ontwerp zodat onze ontwerper, waar mogelijk, uw opmerking(en) kan verwerken in het definitieve ontwerp. U kunt uw reactie tot en met maandag 14 december mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Mocht u vragen hebben kunt u mij natuurlijk ook altijd een mail sturen.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder