Agnesplantsoen - Aangepast voorlopig ontwerp buiten spelen (2022-128)

Op dit moment zijn er in het Houtkwartier te weinig mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. De gemeente Leiden wil hier als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland graag samen met de buurt verandering in brengen.

Het uitgangspunt van het Leidse speelbeleid is dat kinderen dichtbij huis kunnen spelen in een groene uitdagende omgeving. Buiten spelen begint zodra een kind de deur uitstapt. Door de komst van de nieuwbouwwoningen zijn meer kinderen in het Houtkwartier komen wonen. Op basis van het aantal kinderen zijn er niet voldoende speelplekken. Een actiepunt uit het gemeentelijke speelbeleid is dan ook de aanleg van een extra speelplek. Het blijkt dat er in de buurt geen ruimte is voor de aanleg van een extra speelplek. Daarom is gekozen om de bestaande speelmogelijkheden op het Agnesplantsoen te vergroten. Hierbij is het uitgangspunt om niet te kort te doen aan het woongenot van omwonenden en de wensen van een groene zone.

Doemee.leiden.nl

Eerder is via doemee.leiden.nl een voorlopig ontwerp voor spelen op het Agnesplantsoen aan u voorgelegd. Daarnaast hebben op vrijdag 8 april jl. met bewoners, zowel volwassen en kinderen gesproken over buiten spelen op het Agnesplantsoen en het voorlopig ontwerp. Naar aanleiding van het gesprek en de eerdere inbreng die we via doemee.leiden.nl hebben ontvangen, is het voorlopig ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp kunt u zien op doemee.leiden.nl.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 4 of stuurt u een mail naar s.van.hoore@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Saskia van Hoore

Gemeente Leiden

Beleidsadviseur Buiten Spelen