Aggripinastraat - definitief groenontwerp (2021-072)

In de brief van woensdag 27 januari 2021 stuurden wij u het aangepaste ontwerp voor het vergroenen van een deel van de Agrippinastraat, het gedeelte tussen de Vitruviusstraat en de Besjeslaan. Aan u is gevraagd om een laatste reactie te geven op dit ontwerp.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme. De ontwerpster heeft, waar mogelijk, de reacties verwerkt en in de bijlage vindt u het definitieve ontwerp

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals een korte toelichting op het definitieve ontwerp.

Het ontwerp

  • Op de hoekpunten groenvakken toegevoegd en looproutes vrijgehouden.
  • Op de brede verharde trottoirs grote groenvakken, met behoud van de brede trottoirs.
  • Aan de westzijde, in het verlengde van het achterpad, extra ruimte voor verblijf.
  • Op de hoekpunten laag groen in verband met het uitzicht.
  • Op de hoekpunten worden de bomen voldoende hoog opgekroond i.v.m. met het uitzicht.
  • Overige groenvakken met laag groen. Hier en daar een solitair.
  • Waar ruimte en kabels/leidingen het toelaten een nieuwe boom.
  • De bermen bij het fietspad richting Willem van de Madeweg beheren als bloemrijke berm.

Uitvoering

De werkzaamheden en de beplanting, zoals getoond in het ontwerp, worden nog dit voorjaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie. Het plaatsen van de nieuwe bomen zal mogelijk in het najaar gaan plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Wijkbeheerder