Agatha van Alkemadestraat - conceptontwerp vergroenen pleintje (2021-219)

Dit jaar willen we het pleintje aan de Agatha van Alkemadestraat vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u over de aanleiding, de concrete aanpassingen en de planning van het werk aan het plein. Als u ideeën heeft, meer wilt weten, bedenkingen heeft of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u reageren tot en met zondag 12 september 2021. Onderaan deze brief leest u, hoe u kunt reageren.

Het pleintje aan de Agatha van Alkemadestraat wordt vergroend

Het pleintje aan de Agatha van Alkemadestraat is een van de genoemde locaties in de Groene-Kansen-Kaart die in 2019 is vastgesteld door de raad en krijgt daardoor binnenkort een andere uitstraling. Groene Kansen zijn onder andere versteende locaties, die vergroend kunnen worden. De gemeente heeft een concept ontwerp gemaakt, als bijlage bij deze brief vindt u het concept ontwerp van de toekomstige plannen.

Onderhoud

De bewoners mogen het beheer en onderhoud van de groenvakken op zich nemen. Zoals eerder in deze brief aangegeven, kunt u dit aangeven indien u dit wilt. Indien hiervoor geen animo is zal er standaard plantmateriaal gebruikt worden, zie hiervoor de bijlage.

Planning

We starten in het najaar met het aanpassen van het pleintje aan de Agatha van Alkemadestraat. U krijgt een t.z.t. bewonersbrief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Uw reactie

Wilt u graag meewerken aan dit initiatief, heeft u ideeën, mocht u meer over de plannen willen weten of wilt u laten weten wat u ervan vindt, reageer dan vóór zondag 12 september 2021 op deze brief, via het formulier op www.leiden.nl/contact. Vul bij het onderwerp in: Pleintje Agatha van Alkemadestraat.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh

Wijkbeheerder Stevenshof

Gemeente Leiden