Aanvullende informatie plaatsing Arthur van Schendelbrug

Hierbij ontvangt u aanvullende informatie op bewonersbrief 2018-215a die u in de brievenbus heeft gekregen. De werkzaamheden voor het plaatsen van de brug hebben namelijk wat meer gevolgen voor u. In deze brief kunt u lezen wat er (tijdelijk) voor u gaat veranderen.

Werkzaamheden en gevolgen

  1. Vanaf 12 november zijn de parkeerplaatsen aan de voorzijde van uw woning tijdelijk onbereikbaar. Naar verwachting zijn de parkeerplaatsen aan de voorzijde vlak voor de kerst weer bereikbaar (nog niet via de nieuwe brug).
  2. De asfaltweg wordt opgebroken en er worden klinkers aangelegd, net zoals in de rest van de wijk.
  3. Topaz gaat starten met het inrichten van de Lakenhof. Hiertoe zullen er verhuiswagens door de wijk rijden en parkeren voor de ingang van de Lakenhof. De bewoners van Topaz verhuizen vanaf maandag 21 januari 2019 naar deze locatie.
  4. De gemeente maakt de stoep en parkeervakken aan de overzijde van uw straat.

Nieuwe brug

Zoals ook in de bewonersbrief is aangegeven starten de werkzaamheden voor de aanleg van de brug op maandag 12 november. De planning is dat de nieuwe brug vanaf maandag 14 januari 2019 in gebruik is. kan maken van. De voortgang van het werk is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Om de overlast tijdens de heiwerkzaamheden bij het plaatsen van de brug te beperken is gekozen voor schroefpalen. Deze worden trillingsarm aangebracht.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bart van der Kamp

Projectmanager gemeente Leiden