Aanpassing parkeerplaatsen Doezastraat (2022-078)

Een aantal maanden geleden is het Van der Werfpark opgeknapt, tijdens deze werkzaamheden bleek dat het hek rondom het park verplaatst moest worden door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. De stoep is hiermee smaller geworden dan wij van te voren hadden ingeschat bij het aanleggen van de parkeerplaatsen. De gemeente wil graag dat de stoep ook aan deze zijde van de Doezastraat toegankelijk is voor iedereen. Om die reden worden de parkeervakken aangepast naar langsparkeren. Zo ontstaat een breder trottoir dat voor iedereen toegankelijk is.

Wat is de planning?

De werkzaamheden worden uitgevoerd van in de week van 19 april 2022. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare
Projectmanager