Aanleg Witte Anjerperk kruising Hoge Rijndijk - Burggravenlaan (2023-075)

De groene middenberm van de Burggravenlaan krijgt een Witte Anjerperk. Het perk wordt bij de kruising van de Hoge Rijndijk en Burggravenlaan aangelegd, ter ere van de (Leidse) veteranen.

In deze brief leest u meer over dit project.

Achtergrond en initiatief

In 2019 vroeg Nationaal Comité Veteranendag de Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjerperk. Het perk bloeit in de weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag, die jaarlijks op de laatste zaterdag van juni plaatsvindt. De witte anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Nederland heeft al een aantal Witte Anjerperken en Leiden wil er graag een toevoegen.

Locatie

De locatie in de middenberm van de Burggravenlaan is zeer geschikt voor het Witte Anjerperk. De plek is goed zichtbaar en is bovendien goed bereikbaar (ook voor mindervaliden). Het perk ligt straks naast het voormalig Koninklijk Militair Invalidenhuis. Bovendien ligt het aan een stadsentree, waarmee de symboliek van weggaan en weer thuiskomen in Leiden tot uiting komt.

Wat zijn de plannen?

In de eerste week van april starten de werkzaamheden voor de aanleg van het Witte Anjerperk. Eerst worden er grondwerkzaamheden uitgevoerd, daarna wordt de beplanting geplant. Er is gekozen voor een combinatie van plantensoorten om zo een biodivers perk te creëren, waarbij natuurlijk de witte anjer centraal staat. Hiermee geven we het perk een extra mooie uitstraling, voor een langere periode in het jaar. Bij het perk zal een aanduiding worden geplaatst, zodat duidelijk is waar het Witte Anjerperk voor staat.

De opening van het Witte Anjerperk staat vooralsnog gepland op vrijdag 23 juni 2023 in de middag. Op die dag worden de veteranen in Leiden geëerd. Een dag later is het de nationale Nederlandse Veteranendag. Mocht u op 23 juni in de gelegenheid zijn, kom dan gerust een kijkje nemen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer informatie over het initiatief voor Witte Anjerperken is te vinden op de website van de Nederlandse Veteranendag. Hier vindt u ook een overzicht van al bestaande Witte Anjerperken in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Fleur Colen
Beleidsmedewerker Groen
Afdeling Duurzame Leefomgeving