Aalmarkt - injecteren groeiplaats bomen (2022-184)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de Aalmarkt (huisnummer 1 tot en met 22T). Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Om ervoor te zorgen dat de wortels van de bomen niet omhoog groeien en om de conditie van de bomen te verbeteren gaan we voeding aan de boom toevoegen. Door voeding in de grond aan te brengen zal de boom dieper in de grond nieuwe wortels maken. De voeding wordt onder lage druk in verschillende lagen in de grond gespoten.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op vrijdag 16 september van 7.30 tot 17.00 uur.

Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De Aalmarkt blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden, er wordt met machines gewerkt vanaf het water. De plek waar de voeding wordt toegepast zal vooral om de boom heen plaatsvinden.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder we doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor Sander de Jeu, Projectcoördinator Groen van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

S. de Jeu
Projectcoördinator Cluster Beheer