Stadsgesprek over participatie

De gemeente werkt aan een handreiking en handelingsperspectief over participatie. Oftewel: hoe werken gemeente, inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners met elkaar samen in en voor Leiden?

De afgelopen maanden is intensief contact geweest met allerlei groepen uit de stad om over deze handreiking na te denken. Daaruit is een eerste versie van deze handreiking voor participatie tot stand gekomen. Daarover willen wij graag met u in gesprek tijdens de Stadsgesprekken op 14 september. 

Stadsgesprekken op donderdag 14 september

De Stadsgesprekken zijn op donderdag 14 september in de foyer van het stadhuis. De eerste is om 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. Het tweede gesprek begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Hierna buigt het college van burgemeester en wethouders (B&W) zich over de stukken en daarna bespreekt de gemeenteraad de handreiking en neemt er een besluit over.

Wilt u bij een van de stadsgesprekken meepraten? Geef u dan op via e-mail en geef aan of u bij het eerste of tweede gesprek aanschuift. Opgeven via: leiden2040@leiden.nl 

Doemee.leiden.nl

Er is de afgelopen tijd gesproken met jongeren, internationals, ondernemers, wijkverenigingen, experts, raadsleden, ambtenaren en Leidenaren die zich inzetten voor een inclusief Leiden. Dit heeft geleid tot een allereerste versie van de handreiking participatie. Tijdens de Stadsgesprekken kunt u hier over meepraten, maar u kunt vanaf begin september ook uw menig geven via het online participatieplatform doemee.leiden.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u meer weten, mail dan naar: leiden2040@leiden.nl