Wethouder Paul Dirkse

Paul Dirkse (D66) is wethouder Kennis, Onderwijs, Gezondheid, Jeugdhulp, Sport en Financiën.

"Leiden is een stad vol kennis. We zijn trots op onze universiteit, op de musea, het LUMC, de onderzoeksinstituten, en op alle vormen van onderwijs voor alle leeftijden. Leiden telt ruim zestigduizend leerlingen en studenten.

Het feit dat wij een kennisstad zijn, zorgt voor veel banen. Alleen al op het Leiden Bio Science Park werken zo’n achttienduizend mensen, vaak met als inzet om mensen gezond te houden of beter te maken. Daarnaast zorgt het onderwijs natuurlijk ook voor veel banen.

Kennis is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en het welzijn in de Leidse regio. Het is daarom een speerpunt voor investeringen vanuit de gemeente, vrijwel altijd in samenwerking met andere partners vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo bereiken we één van mijn persoonlijke doelen, namelijk dat alle Leidenaars profiteren van al deze beschikbare kennis in stad en regio. We maken van Leiden een groenere en gezondere stad, daarin is de kennis en expertise vanuit onderzoekers en studenten bij projecten van groot belang.

Leiden vormt een smeltkroes van ideeën, waarden en culturen. In onze stad krijgt iedereen kansen. Ongeacht je opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of beperkingen. Kinderen kunnen hier gezond en veilig opgroeien en ouderen kunnen lang fit blijven. Daarom zorgen we er ook voor dat in Leiden iedereen kan sporten en zeker de jeugd. Sport en bewegen zijn belangrijk voor een gezonde stad. Ook hierin trekken we samen op, met scholen, met sportclubs en met inwoners. De gemeente staat voor goede sportzalen en sportvelden, en ook parken en speelplaatsen richten we zo in dat jong en oud wordt uitgenodigd om te bewegen.

Een groene en gezonde stad. Nu én in de toekomst. Dat vraagt om een proactief beleid op het gebied van wonen, klimaat en zorg. We schuiven de vraagstukken niet door naar een volgende generatie. Dat doen we op een verantwoorde manier, met oog voor de financieel stabiele situatie waarin Leiden verkeert. Als wethouder financiën houd ik zicht op de risico’s en draag mijn steentje bij aan het doel van een betaalbare stad om in te wonen en in te ondernemen. Samen maken we de stad!"