Wethouder Martine Leewis

Martine Leewis (GroenLinks) is wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte.

"Leiden is met haar 124.00 inwoners één van de kleinste grote steden in Nederland. Klein in oppervlakte, groot in allure. En Leiden groeit nog steeds, zowel qua inwoners als werknemers en bezoekers. Dat is mooi maar zorgt wel voor uitdagingen. Binnen mijn portefeuille speelt het leefbaar houden van de stad door alle onderwerpen heen. De meest duurzame manieren om jezelf te verplaatsen, fietsen en lopen, krijgen ruim baan. Daarnaast stimuleren we gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto. Hierdoor kan de luchtkwaliteit verbeteren en creëren we een aantrekkelijke stad. 

We nemen de komende jaren maatregelen waarmee we de stad wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en schade door wateroverlast, overstroming en hitte. Het groener maken van de stad hoort hierbij.

Bij het leefbaar houden van de stad is het ook belangrijk dat het schoon is op straat, dat de openbare verlichting werkt en dat we veilige en aantrekkelijke straten en buurten houden. Dit alles kunnen we niet alleen; participatie is de sleutel voor duurzame ontwikkeling. Samen maken we de stad!"

Publieke optredens Martine Leewis

Zomerreces