Wethouder Marleen Damen

Marleen Damen (PvdA) is wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn.

"Onze ambitie is een sociaal en vitaal Leiden: een samenleving waarin voor iedere inwoner een plek is, waar Leidenaren naar elkaar omkijken en naar vermogen hun verantwoordelijkheid nemen. We vinden het belangrijk dat iedereen in Leiden mee kan doen. Ongeacht leeftijd, opleiding, achtergrond of beperkingen. Mensen die hierbij hulp nodig hebben, kunnen rekenen op onze ondersteuning.

Kinderen moeten in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien. De jeugdhulp ontwikkelen we gezamenlijk met een aantal andere gemeenten in de Leidsche regio, kleinschalig en dicht bij de inwoners. De groeiende groep ouderen in de stad bieden we de juiste zorg en ondersteuning om langer fit, zelfredzaam en zelfstandig te kunnen blijven. We werken op al deze terreinen samen met de maatschappelijk partners in de stad en onze inwoners.

Leiden heeft een levendige binnenstad met een divers cultuuraanbod, winkels, restaurants en andere voorzieningen. Maar waar ik het meest trots op ben, is wat iedereen doet uit liefde voor de stad, dat mensen elkaar kennen en iets voor elkaar willen doen. Ik ben onder de indruk als ik zie wat vrijwilligers organiseren aan activiteiten om elkaar te ontmoeten of om een ander te helpen."