Home /Bestuur / College van B en W
Henri Lenferink
Robert Strijk
Roos van Gelderen
Paul Laudy
Marleen Damen
Paul Dirkse
Jan Nauta

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het bestuur- en beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Robert Strijk (D66)
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur

Wethouder Roos van Gelderen (SP)
Jeugd, Zorg en Welzijn

Wethouder Paul Laudy (VVD)
Bouw en Openbare Ruimte

Wethouder Marleen Damen (PvdA)
Werk en Inkomen, Wijken en Financiën

Wethouder Paul Dirkse (D66)
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

Jan Nauta
Gemeentesecretaris/algemeen directeur