Wijnbes - nieuw ontwerp pleintje (2022-047)

De gemeente wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte groener gaan inrichten. Reden hiervoor is de klimaatverandering waarbij zeer heftige regenbuien en perioden van langere hitte en droogte elkaar zullen gaan afwisselen. De aanleg van groen zal die extremen enigszins kunnen stabiliseren. Overtollig water zakt gemakkelijker de grond in en zal de rioolafvoer minder belasten en groen zorgt op microniveau al voor meer verkoeling.

Daarnaast krijgen vogels en insecten in onze versteende leefomgeving meer ruimte en kans om te overleven.

De Wijnbes op de Groene-Kansen-Kaart

Om het bovenstaande mogelijk te maken is er een groene kansenkaart vastgesteld met het doel versteende locaties in de stad groener in te richten. De Wijnbes is een van de plekken in onze stad die nauwelijks met groen is ingericht. In 2022 willen wij dit plein dan ook groener inrichten.

Het Ontwerp

In het nieuwe ontwerp wordt ca. 70% aan tegelverharding verwijderd. Daarvoor in de plaats worden borders aangelegd waarin aantrekkelijke beplanting zal worden aangebracht. Deze planten en bloemen zullen straks aan vele insecten- en vogelsoorten voedsel bieden.

Aan de rand van het plein met de Gooimeerlaan ligt een bushalte. Deze bushalte moet natuurlijk goed bereikbaar blijven. Daarvoor worden paden vrijgehouden. De border- en paden structuur zijn zoals u op bijgaande tekening kunt zien op een aantrekkelijke en vloeiende wijze met elkaar verbonden.

Reageren

Mogelijk levert bijgaande informatie vragen, suggesties of ideeën bij u op. U kunt dan t/m 20 maart contact met mij opnemen via het contactformulier.

U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via 14071 – keuze 4 (maandag, dinsdag of donderdag) 9.00 – 15.00 uur).

Planning

Na 16 maart zullen wij uw eventuele reacties of opmerkingen verwerken in het ontwerp. Als uw suggestie niet mogelijk is delen wij u mee waarom wij uw idee niet kunnen meenemen. Als het definitieve ontwerp klaar is, sturen wij u dit weer via een bewonersbrief toe.

Tegen de tijd dat de uitvoering gaat starten, volgt nog een bewonersbrief over de concrete planning van de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Wijkbeheerder Leiden Noord en Merenwijk